พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กง

คือ คำที่มีตัว ง เป็นตัวสะกด อ่านอย่างเสียง ง

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กง

ได้แก่ กองกลาง โขมง คล้องจอง คูปอง จ้องหน่อง ฉิ่ง ตะราง

ตุ้งติ้ง ประลอง พิธีรีตอง มะเส็ง แมงดา รำพึง สรงน้ำ สำเนียง แสลง