พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กน

คือ คำที่มีตัว น ญ ณ ร รุ ล ฬ เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง น สะกด เช่น

จินดา ชันษา ชุลมุน ดูหมิ่น ต้นหว้า โต๊ะจีน พระชนนี

กาญจนบุรี เชี่ยวชาญ เชิญ เจริญ ปัญหา บัญชี อารัญ ห้าวหาญ เทวัญ

ทารุณ คุณภาพ โบราณ บริเวณ คำนวณ บัณฑิต ขอบคุณ คุณนาย ประมาณ

จราจร อาจารย์ ประยูร อาคาร ต้องการ ธนาคาร บริการ อนาทร ทินกร เมืองมาร

จลาจล ชลบุรี เครื่งจักรกล ทูลสุกร ชลเนตร มูลช้าง กราบทูล สากล

ทมิฬ กาฬโรค พระกาฬ