มาตราแม่ กม คือ คำที่มีตัว ม มิ เป็นตัวสะกด

อ่านออกเสียง ม สะกด เช่น

เกม คราม กรรม นาม ออม ขม รอมชอม ซุ่ม ธรรมเนียม สะสม อารมณ์

กรม เจ้ากรม เจ้าจอม ปฐม พระนาม อาศรม ทะนุถนอม รื่นรมณ์

มิ ภูมิใจ ภูมิ ภูมิลำเนา ภาคภูมิ พระภูมิ ภูมิภาค

external image placeholder?w=200&h=63